proměna dílny ignis

   práce se dřevem, zpracování ovčí vlny, kurzy plstění, předení na vřetánku i kolovratu... 

A nejen kurzy vkládáme, také pozvání na šálek čaje, teplé slovo, cestou do voděradských lesů... 

F. a J. Šilarovi Voděradská 79
251 65 Zvánovice
tel: 603 847 098  email: janazvanovice@gmail.com