proměna dílny ignis
   práce se dřevem, zpracování ovčí vlny, kurzy plstění, předení na vřetánku i kolovratu... 

A nejen kurzy vkládáme, také pozvání na šálek čaje, teplé slovo, cestou do voděradských lesů... 

F. a J. Šilarovi Voděradská 79
251 65 Zvánovice
603 847 098, janaignis@volny.cz